Ovaj dokument sadrži Uslove pod kojima možete koristiti sajt www.onlinetradeshow.co.

Online trade show smatra da ste pristupanjem i pregledanjem materijala na sajtu i svim drugim vidovima interakcije sa sajtom www.onlinetradeshow.co u potpunosti pročitali, shvatili i prihvatili Uslove korišćenja sajta www.onlinetradeshow.co koji se nalaze u ovom dokumentu.

Ako ne prihvatate Uslove korišćenja, molimo vas da ne koristite ovaj sajt.

Prihvatanje Uslova korišćenja
Prihvatanje Uslova korišćenja podrazumeva da svim svojim akcijama na sajtu www.onlinetradeshow.co svim informacija koje ostavljate, narudžbinama i servisnom podrškom koju ostvarite, korespondenciji u bilo kom obliku kako sa predstavnicima Onlinetradeshow, tako i sa drugim korisnicima sajta www.onlinetradeshow.co u potpunosti odgovarate za svoje postupke po svim važećim propisima.

Postupci korisnika koji pristupaju sajtu van teritorije Republike Srbije moraju biti u skladu sa važećim propisima države iz koje posetilac dolazi.

Za sva pojašnjenja možete nam se obratiti na Register@OnlineTradeShow.co.

Ograničenja pri upotrebi
Online Trade Show zadržava sva autorska prava nad kompletnim materijalom objavljenim na sajtu www.onlinetradeshow.co. Materijal ne sme biti kopiran, reprodukovan, distribuiran, prenešen na lokalni računar, prikazan na javnim projekcijama, poslat ili transmitovan u bilo kojoj formi, bilo kojim sredstvom, uključujući, elektronske, mehaničke ili bilo koje druge oblike bez prethodne saglasnosti od strane Online trade show i ugovorenih prava.

Online Trade Show daje saglasnost da se prikaže, kopira, distribuira i prenese na lokalni računar materijal sa ovog sajta samo za ličnu, ne-komercijalnu upotrebu, ali je pri tome zabranjeno menjanje sadržaja materijala kao i polaganje autorskog pravo nad tim materijalom.

Online Trade Show ne dozvoljava pravljenje “mirror” sajtova sa svojim materijalom. Svaka ne-autorizovana upotreba bilo kog materiala koji se nalazi na ovom sajtu može povrediti autorska prava, prava privatnosti, zakone o trgovačkim markama ili neki drugi Copyright, shodno važećim domaćim i internacionalnim propisima.

Zaštićeni znaci
Imena proizvoda, kompanija i usluga, kao i svi drugi promovisani nazivi su zaštićeni znaci njihovih vlasnika. Online Trade Show zadržava pravo nad korišćenjem i zaštitom svih svojih zaštićenih znakova po važećim domaćim i internacionalnim propisima.

Pravila dalje transmisije
Sve podatke koje ostavite na sajtu www.onlinetradeshow.co koristićemo u skladu sa Politikom zaštite privatnosti Online Trade Show.

Sva odobrenja doznačena korisnicima na osnovu ugovora od strane Online Trade Show, ne mogu se preneti na treća lica.

Izmena uslova korišćenja
Online Trade Show može u bilo kom trenutku i bez prethodne najave promeniti Uslove korišćenja sajta www.onlinetradeshow.co. Koristeći ove sajtove obavezujete se da ćete periodično posećivati segment sajta sa Uslovima korišćenja kako bi uvek bili informisani o aktuelnim pravilima.

Copyright (Zaštita autorskih prava)
Autorska prava celokupnog materijala na ovom sajtu, zadržana su od strane Online Trade Show ili od strane originalnog kreatora materijala.

Zaštita privatnosti
Online Trade Show poštuje Vašu privatnost

U okviru poslovanja, prikupljamo i čuvamo Vaše informacije i primedbe dostavljene sa Vaše strane, da bi poboljšali našu uslugu i omogućili Vam prijatnije iskustvo u interakciji sa našim poslovnim servisima. To podrazumeva procesiranje Vaše prijave i narudžbine, pružanje raznih usluga, pružanje tehničke podrške, dostavljanje vesti o novim proizvodima i uslugama i razmatranje Vaših primedbi i sugestija.

Online Trade Show ni na koji način neće zloupotrebiti informacije dostavljene sa Vaše strane.

Pri redirekciji sa www.onlinetradeshow.co na bilo koji spoljašnji sajt, Online Trade Show ni u kom smislu ne odgovara za sajtove van adrese www.onlinetradeshow.co.