Naša adresa veb mesta je: https://onlinetradeshow.co/serbia

Pravila o privatnosti
Na snazi od 1. Decembra 2020

Uvod

Privatnost i zaštitu podataka i informacija shvatamo ozbiljno i posvećeni smo odgovornom postupanju sa ličnim podacima svih onih sa kojima sarađujemo, bilo kupaca, dobavljača, kolega ili bilo koje druge zajednice, na način koji ispunjava zakonske zahteve zemalja u kojoj poslujemo.

Proizvodi i usluge, pregledavanje naših veb lokacija i kontaktiranje preduzeća, prikupljaju se podaci i informacije. Ova politika privatnosti („Politika privatnosti“) iznosi naš pristup zaštiti i održavanju privatnosti tih ličnih podataka i objašnjava koji se podaci prikupljaju, kako se koriste, pravni osnov za njihovu upotrebu i prava koja pojedinci imaju preko te podatke.

Šta sakupljamo
Ovaj odeljak objašnjava lične podatke koji se mogu prikupiti prilikom korišćenja naših proizvoda i usluga, kao i ostale lične podatke koje možemo dobiti iz drugih izvora.

U ovoj Politici privatnosti izraz „lični podaci“ odnosi se na vrste podataka koje možemo prikupljati i koristiti, što uključuje:
• detalji za kontakt, kao što su vaše ime, adresa e-pošte, poštanska adresa i broj telefona;
• Obrazovne, nacionalne i profesionalne informacije;
• Korisnička imena i lozinke;
• Informacije o plaćanju, poput broja kreditne ili debitne kartice, bankovnih podataka i adrese za obračun;
• Komentari, povratne informacije, postovi i drugi sadržaj koji predate;
• Informacije o verifikaciji identiteta, kao što su detalji pasoša, radi usklađivanja sa našim zakonskim obavezama u određenim zemljama i pružanja pozivnih pisama za Visa kada se to zatraži;
• Interesi i preferencije za komunikaciju, uključujući dozvole za marketing, ako je to potrebno; i
• Informacije o lokaciji (npr. Putem mobilnih aplikacija).

Vaše lične podatke prikupljamo i koristimo u sledećim glavnim kategorijama:
• Kao podaci o kupcima, povezani sa transakcijama, potencijalnom prodajom ili analitikom;
• kao kontakt podaci, koji uključuju podatke o kontaktima sa korporativnim kupcima, kao što su detalji menadžera računa / ključnog kontakta kod korporativnih kupaca, i podaci o pretplatnicima / korisnicima;
• U vezi sa digitalnim proizvodima / publikacijama, na primer kao korisnik aplikacije, pretplatnik ili kao deo tiražne liste;
• U vezi sa događajem, na primer posetioci izložbe ili konferencije, delegati, sponzori izlagača i govornici; i
• Prikupljeni podaci o proizvodu / obaveštajnim podacima

Osetljivi lični podaci
Ako prikupljamo ili skladištimo osetljive lične podatke poput podataka koji se odnose na zdravlje, uverenja ili političku pripadnost, obično tražimo vaš izričiti pristanak. Međutim, postoje neke situacije u kojima neće biti moguće zatražiti saglasnost, na primer ako imate nesreću na nekom od naših događaja. Ako se to dogodi, postarićemo se da su vaša prava na privatnost zaštićena.

Dečiji lični podaci

Naše usluge i proizvodi uglavnom su usmereni na poslovne profesionalce. Generalno nisu namenjeni deci mlađoj od šesnaest godina. Ne prikupljamo svesno lične podatke od korisnika ove starosne grupe i zadržavamo pravo da ih izbrišemo ako saznamo da smo ih prikupili.
________________________________________

Kako i zašto se koriste lični podaci
Ovaj odeljak detaljno objašnjava kako i zašto koristimo lične podatke.

Zakonita obrada u Srbiji
I Imajući u vidu zakonodavstvo u oblasti privatnosti ličnih podataka pojedinaca, pre svega novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu: ZZPL), veoma je važno da ovo Obaveštenje pažljivo pročitate kako biste bili upoznati sa vrstama ličnih podataka koji su najčešći. obrađujemo, u koje svrhe obrađujemo vaše lične podatke, ko ima pristup vašim podacima, a posebno da bismo vas upoznali sa vašim pravima u vezi sa obradom ličnih podataka. Brinemo o zaštiti vaših ličnih podataka i u potpunosti podržavamo prava vas kao korisnika koja pruža ZZPL.

Upiti o proizvodima, prodaja i administracija

Kao deo kupovine, upita o proizvodu, zahteva za informacijama i administracije računa prikupljamo informacije kao što su vaše ime, država, naziv radnog mesta, podaci o kompaniji, poštanska adresa, adresa e-pošte, broj telefona, kao i detalji o vašoj kompaniji i poslovnu ulogu.

Ako navedete podatke o registraciji / prijavi za jednu od naših mrežnih usluga, nakon registracije vaši podaci mogu biti zadržani da bi vas identifikovali i uklonili potrebu za
ponovljene prijave na / preko naših veb lokacija.

Ako ste postavili upit o nama ili našim proizvodima ili uslugama bilo onlajn, licem u lice ili telefonom, koristićemo vaše lične podatke da odgovorimo na upit ili da preduzmemo druge korake na vaš zahtev, pre nego što uđete u ugovor. Na primer, prikupljamo adrese e-pošte i dodatne detalje za kontakt onih koji šalju e-poštu da bi zatražili informacije. Kada vam predstavnik prodaje razgovara telefonom, pozivi se mogu snimati samo u svrhu obuke i praćenja.

Ako ste se registrovali ili kupili proizvod ili uslugu, uključujući i probnu osnovu, vaši lični podaci će se koristiti za pružanje tog proizvoda ili usluge, komunikaciju o njima i obavljanje plaćanja, što je neophodno za izvršenje zaključenog ugovora.

Za kupovinu se prikupljaju i podaci o plaćanju, uključujući broj kreditne / debitne kartice / podatke o banci i adrese za obračun. Tamo gde se procesori platnih kartica koriste za olakšavanje transakcija platnih kartica na našoj veb lokaciji, vaši podaci će se prikupljati i koristiti u skladu sa politikom privatnosti tih obrađivača podataka. Preduzimamo korake kako bismo osigurali da bilo koji obrađivač plaćanja koji koristimo pruža visok standard privatnosti i bezbednosti.

Ako su vaši lični podaci relevantni za određene proizvode i dostupni su slobodno iz javnih izvora, kao što je veb lokacija koja se odnosi na vaš rad ili profesiju, ove lične podatke možemo koristiti za promociju naših proizvoda, kao deo naših legitimnih interesa kao komercijalna organizacija .

Upravljanje događajima i izložbama
Ako ste pristali da učestvujete na nekom od naših događaja kao govornik, sponzor, izlagač ili posetilac, lični podaci se koriste u vezi sa organizacijom događaja, za rukovanje uplatama ili u druge svrhe, koliko je potrebno za izvršenje ugovora u. Takođe ćemo koristiti vaše lične podatke za održavanje naših baza podataka, procenjivanje vaših kvaliteta kao govornika ili sponzora / izlagača, promovisanje događaja i podsticanje daljeg angažovanja na našim događajima, kao deo legitimnih interesa koje imamo kao komercijalna organizacija.

Pored toga, ponekad pravimo fotografije i video zapise na našim događajima, na kojima mogu biti posetioci, govornici, sponzori ili izlagači. Tamo gde se snimaju fotografije i video zapisi na kojima ste predstavljeni kao posetilac, govornik, sponzor ili izlagač, te fotografije i video snimke možemo koristiti u promotivne svrhe.

Marketing
Koristićemo vaše lične podatke da bismo vam slali biltene, ponude ili druge marketinške e-mailove kako bismo bili u toku sa našim vestima, događajima i proizvodima i uslugama koji mogu biti od interesa. U zavisnosti od prirode vaše interakcije sa nama i zakona države u kojoj živite, možda ste aktivno dali svoj pristanak za to odabirom ili možemo imati pravo da se oslonimo na vašu podrazumevanu saglasnost ili naše legitimne interese.
Mogućnost da se onemogućite u budućim marketinškim e-porukama biće pružena na svakoj marketinškoj e-pošti, a mi ćemo pružiti informacije o tome kako da onemogućite prikupljanje vaših ličnih podataka. Imate pravo da u bilo kom trenutku izmenite svoje marketinške preferencije.

Upravljanje kupcima i potencijalnim klijentima (uključujući analitiku i upravljanje proizvodima)

Možemo da koristimo vaše lične podatke, u kombinaciji sa javno dostupnim podacima i vašim demografskim podacima, za isporuku proizvoda i usluga, za odabir relevantnih ponuda koje bi vas mogle zanimati, za poboljšanje naših postojećih proizvoda i usluga i za razvoj novih proizvoda i usluga. , kao deo naših legitimnih interesa kao komercijalne organizacije.

Takođe možemo da koristimo vaše podatke u reklamnim kampanjama na platformama društvenih medija, kao što su Linked In, Instagram i Facebook, kako bismo pružili informacije o predstojećim događajima / novim proizvodima i osigurali da primate samo relevantno oglašavanje o našim proizvodima i uslugama.

Analitika – veb lokacije, e-adrese i baza podataka (uključujući podatke o lokaciji)
Možemo da kombinujemo informacije o sesijama posetilaca ili druge informacije prikupljene putem tehnologija za praćenje sa informacijama koje mogu lično da vas identifikuju, da bismo razumeli i izmerili vaše iskustvo na mreži i utvrdili koji proizvodi, promocije i usluge će verovatno biti zanimljivi.

Tehničke metode se takođe koriste u HTML e-porukama, u svrhe koje uključuju: (i) utvrđivanje da li su primaoci otvorili ili prosledili e-poštu i / ili kliknuli na veze u tim e-porukama, (ii) za prilagođavanje prikaza banera reklame i druge poruke nakon zatvaranja e-pošte i (iii) da utvrdi da li je posetilac izvršio upit ili kupio odgovor na određenu e-poštu.

Oglasne table ili područja za ćaskanje
Kada otkrijete lične podatke na bilo kojoj javnoj oglasnoj tabli ili u oblastima za ćaskanje ove veb stranice, ili bilo kojoj drugoj veb lokaciji koja se koristi kao rezultat upotrebe ove veb stranice, takve lične podatke može sakupljati i koristiti svako ko gleda tu tablu ili područje. To može rezultirati neželjenim porukama drugih učesnika ili drugih strana, za koje nismo odgovorni.

Tamo gde se angažujete u našim oblastima za ćaskanje sa upitima za korisnike, koristićemo sve pružene informacije da bismo pomogli u preporučivanju naših proizvoda i usluga i / ili u potvrđivanju bilo koje porudžbine koju želite

Kako štitimo lične podatke
Sa svim ličnim podacima koji nam se daju postupaće sa najvećom pažnjom i sigurnošću. Ovaj odeljak iznosi neke postojeće mere bezbednosti.

Koriste se razne fizičke i tehničke mere za zaštitu podataka i sprečavanje neovlašćenog pristupa ili upotrebe ili otkrivanja ličnih podataka. Elektronski podaci i baze podataka čuvaju se na bezbednim računarskim sistemima i mi kontrolišemo ko ima pristup informacijama, koristeći fizička i elektronska sredstva. Naše kolege prolaze obuku o zaštiti podataka, a mi imamo detaljne smernice bezbednosti i zaštite podataka koje kolege moraju da poštuju prilikom rukovanja ličnim podacima.

Preduzimaju se svi razumni koraci kako bi se osiguralo da vaši lični podaci budu zaštićeni od neovlašćenog pristupa, ali ne možemo da garantujemo da će biti sigurni tokom procesa prenosa na ovu veb stranicu, jer mi prenos ne kontrolišemo mi. Koristimo HTTPS (HTTP Secure) pri čemu je komunikacioni protokol šifrovan putem Securiti Laier Securiti za sigurnu komunikaciju preko računarske mreže.

Kolačići
Kolačić je mala tekstualna datoteka koja sadrži korisnički ID koji se automatski postavlja na korisnički računar ili drugi uređaj prilikom posete veb lokaciji. Kolačići beleže posećene stranice i radnje preduzete na veb lokaciji, ali ne sadrže nikakve lične podatke. Povremeno možemo koristiti kolačiće u svrhe uključujući administraciju veb stranice; praćenje vaše aktivnosti na veb lokaciji; prikupljanje širokih demografskih podataka za zajedničku upotrebu radi poboljšanja veb stranice; i nudi uštedu vremena ili personalizovane funkcije na veb lokaciji.

Veze treće strane
Ova veb lokacija sadrži veze do veb lokacija drugih preduzeća, uključujući potencijalno veb lokacije drugih preduzeća u okviru naše veb stranice. Ova preduzeća će imati svoje politike privatnosti, prilagođene njihovoj određenoj poslovnoj praksi i sektorima u kojima posluju, a ako slede te veze, preporučujemo da pregledate politiku privatnosti svake veb stranice kako biste razumeli kako se lični podaci koriste u tom slučaju. Uključivanje veza do ovih veb lokacija ne podrazumeva odobravanje ili potvrđivanje njihovog sadržaja i nismo odgovorni za njihove prakse privatnosti niti prihvatamo bilo kakvu odgovornost u vezi sa sadržajem na tim veb lokacijama.

S kim delimo lične podatke
Kao međunarodna kompanija, radi pružanja proizvoda i usluga, možemo deliti vaše podatke iz određenih razloga. Ovaj odeljak objašnjava kako i zašto delimo lične podatke sa drugim kompanijama u okviru kompanije Informa, dobavljačima i drugim trećim stranama.

Deljenje sa dobavljačima usluga

Možemo da delimo lične podatke sa trećim licima da bismo vam pomogli u pružanju proizvoda i usluga i / ili da bismo ponudili pomoćne dodatke koji dopunjuju takve proizvode i usluge. Ovi treći obrađivači podataka dužni su da se pridržavaju zakona o zaštiti podataka kroz ugovore koji štite lične podatke koje delimo sa nama. Oni mogu obuhvatati: dobavljače domaćina IT i marketinške tehnologije, dobavljače veb usluga i hostinga podataka, poštanske kuće, servere oglasa, dobavljače logistike i opštih usluga, hotelske / stambene partnere, špeditere, zdravstvene i bezbednosne partnere na licu mesta, partnere za registraciju događaja, dobavljače prodajne platforme , dobavljači alata za komunikaciju, dizajneri štandova / graditelji / monteri, dobavljači sponzorstava / marketinga / PR kolaterala i drugi partneri u saradnji.

Deljenje sa drugim organizacijama

Vaše lične podatke možemo deliti sa našim pouzdanim partnerskim organizacijama u njihove marketinške svrhe u skladu sa lokalnim zakonima o podacima i, prema potrebi, vašim dozvolama.
Ako koristite neki od naših virtuelnih proizvoda, npr. Virtuelne izložbe, sajtovi direktorijuma, veb-skupovi itd. Ili odlučimo da omogućimo skeniranje vaše značke na nekom događaju, informacije koje nam pružite možemo proslediti trećim licima. Generalno, to će biti putem procesa kojim vi kao korisnik posećujete treću stranu ili komunicirate sa njom, npr. posetite štand na Internet izložbi, skenirajte značku ili kliknite na sredstvo koje je brendirano i koje je obezbedilo treće lice. U nekim slučajevima, na primer na sajtu sa popisom proizvoda, možete se obratiti direktno dobavljaču ili izlagaču koji vas zauzvrat može kontaktirati. U drugim slučajevima, naši virtuelni proizvodi su sponzorisani i, u takvim slučajevima, podaci koje ste nam pružili dobiće sponzora. Generalno, obavestićemo vas prilikom prikupljanja da li je proizvod sponzorisan.
Vaše lične podatke možemo deliti sa trećim licima, uključujući Berzu hartija od vrednosti, u slučaju prodaje, spajanja, pripajanja, partnerstva, zajedničkog ulaganja, saradnje ili pregovora u vezi sa istim u vezi sa celim ili delom našeg poslovanja.

Deljenje sa vladinim odeljenjima ili agencijama

U nekim okolnostima od nas će se zakonski zahtevati da otkrijemo vaše lične podatke jer su od nas tražili sud, policija, drugo sudsko ili telo za sprovođenje zakona ili državno telo.

Koliko dugo se čuvaju informacije

Zadržaćemo vaše lične podatke samo onoliko dugo koliko je potrebno i dok to dozvoljavaju važeći zakoni.

Zadržaćemo vaše lične podatke dok ih koristimo, kao što je opisano u odeljku gore, i možda ćemo ih nastaviti zadržavati i nakon završetka ovih upotreba tamo gde imamo legitimnu poslovnu svrhu. Na primer, ako ste od nas odustali od marketinške komunikacije, zadržaćemo ograničene detalje o vama kako bismo bili sigurni da je zahtev za odbijanje ispunjen. Takođe možemo nastaviti da zadržavamo vaše lične podatke kako bismo ispunili naše zakonske zahteve ili kako bismo odbranili ili ostvarili svoja zakonska prava. Vreme tokom kojeg ćemo zadržati lične podatke zavisiće od svrhe u koje se čuvaju. Nakon što više ne budemo trebali da zadržavamo vaše lične podatke, oni će biti izbrisani ili sigurno uništeni.

Kako da ažurirate svoje informacije i marketinške preferencije

Želimo da osiguramo da i dalje kontrolirate svoje lične podatke. Trudimo se da lični podaci koji se čuvaju o vama budu tačni i ažurni i uvek će pružiti priliku da se onemogućite u budućim marketinškim komunikacijama.
Informacije o tome kako da se odjavite dobićete kada prikupimo vaše lične podatke i navedene u svakoj marketinškoj e-pošti koja vam bude poslata. Ako biste u bilo kojoj fazi želeli da ažurirate ili ispravite takve lične podatke ili da onemogućite buduće marketinške komunikacije, pošaljite e-poštu:

Vaša prava
Online Trade Show posluje u zemljama sa zakonima o zaštiti podataka koji pojedincima mogu pružiti pravo na pristup i kontrolu njihovih podataka. Uvek ćemo vam omogućiti da ostvarujete prava predviđena zakonima o zaštiti podataka.

EU zakoni o zaštiti podataka pojedincima daju određena prava, gde njihove podatke i informacije prikupljaju i koriste kompanije koje su aktivne i posluju u Evropi. Prema Opštoj uredbi o zaštiti podataka, to su:
• Pravo na potvrdu da li imamo ili ne vaše lične podatke i, ako imamo, da dobijemo kopiju ličnih podataka koje posedujemo. Ovo je poznato kao predmetni pristupni zahtev;
• Pravo na ispravku netačnih podataka;
• Pravo na brisanje podataka. Međutim, ovo se ne primenjuje tamo gde je neophodno da i dalje koristimo podatke iz zakonitog razloga;
• Pravo da zatražite ograničenje ili suzbijanje vaših ličnih podataka (kao što ćemo prestati da koristimo podatke, ali možemo ih i dalje čuvati);
• Pravo na pribavljanje vaših ličnih podataka koje ste nam dostavili na osnovu saglasnosti ili izvršenja ugovora i, tamo gde je to tehnički izvodljivo, u zajedničkom elektronskom formatu prenose vama ili direktno drugoj kompaniji;
• Pravo na prigovor na upotrebu vaših podataka. Konkretno, imate pravo da uložite prigovor na našu upotrebu za marketing i u vezi sa automatskim donošenjem odluka, uključujući profilisanje tamo gde mogu biti pravni ili slično značajni efekti.

Ova Politika privatnosti je poslednji put ažurirana: Decembar 2020