O kompaniji Pellet Mill

Firma je osnovana 2004 godine u Valjevu, Srbija. Glavna delatnost bila uvoz i prodaja masterbach-a za PE i PP (boja za plastiku) a tako je ime preduzeća nastalo kao osnovna delatnost u prodaji boja.
Krajem 2012 godine preduzeće Colorxpress doo menja delatnost i počinje proizvodnju opreme za peletiranje biomase do 450 kg na sat.
Tokom prve dve godine u oblasti proizvodnje mašina osvojene su sve komponente linija za tu delatnost a kasnije se pristupilo poboljšanju kvaliteta, izrade dokumentacije i izrada linija do 2000 kg na sat.
Početkom 2019 godine linije su gotovo u celosti kompletirane. Plastificiranje, sečenje limova obavljeno laserom, sklapanje uz minimalan rad metodama zavarivanja.
2020 godine pristupilo se potpunoj automatizaciji procesa, podešavanja i praćenja na daljinu a sve kao izrada modernijih postrojenja saglasno potražnji na trištu.
Jedan smo od najznačajnijih proizovđača matrica i rolera u regionu, materijali su od alatnih čelika kaljeni u vakuumskim komorama po najvišim standardima kvaliteta.
Firma poseduje šest CNC glodalica, jedan CNC strug, dva konvencionalna struga i dve ručne glodalice kao i opremu za zavarivanje visokog kvaliteta.
Planovi za naredni period su mini linije sačinjenje iz dva modula, peletiranje  suvogmaterijala kao prva celina a kao drugi modul je usitnjavanje i sušenje drvene sečke ili piljevine. Ovi tipovi mašina će biti postavljeni na mobilnu lako prenosivu platformu, zahtevaju malo prostora i namena je za male radionice ili slične prerade drvenog otpada.
Naše mašine su instalirane u proizvodnji drvenog peleta, peleta od raznih vrsta slame, peletiranje čajeva, stočne hrane, peletiranje otpadne plastike i slično.
Dodatna delatnost je obrada delova od metala po crtežu ili uzorku naručioca.

Godina Osnivanja

2004

Država | Grad

Srbija | Valjevo

Glavne Ciljne Kategorije

Proizvođači peleta od drveta, slame i čaja, Proizvođači stočne hrane, Proizvođači peleta od otpadne plastike.